MAX-leas, s.r.o.

Spätný leasing – slúži na operatívne poskytnutie finančných zdrojov klientom, ktorí vlastnia nejaký objekt/predmet (najčastejšie nehnuteľnosť), ktorý môže byť predmetom leasingu. Leasingová spoločnosť odkúpi tento objekt/predmet od klienta, vyplatí mu dohodnutú čiastku a následne mu ho prenajme formou finančného leasingu. Klient týmto spôsobom operatívne získa potrebné finančné prostriedky, pričom predmet leasingu môže naďalej využívať pre realizáciu svojich podnikateľských aktivít. Po uplynutí dohodnutej doby, splatení splátok a dohodnutej zostatkovej ceny sa opäť stane majiteľom predmetu leasingu.

Podstatou spätného leasingu je predaj veci vo vlastníctve leasingového nájomcu prenajímateľovi a následne spätný prenájom formou finančného leasingu poskytnutý zo strany prenajímateľa, na základe ktorého leasingový nájomca získa voľné finančné prostriedky. Tieto finančné prostriedky predstavujú časť obstarávacej ceny predmetu leasingu.

Tento druh leasingu považujeme za alternatívnu formu získania voľných finančných prostriedkov podnikateľskými subjektmi za účelom krytia prevádzkových potrieb alebo investícií.

Pri tomto druhu leasingu môže nájomca využívať daňové výhody ako v prípade finančného leasingu.

Konkrétne podmienky financovania prispôsobíme Vašim individuálnym potrebám na základe osobnej komunikácie s Vami a poskytnutých informácií.