MAX-leas, s.r.o.
  • Komunikujete priamo s tými, ktorí nielen radia, ale aj rozhodujú
  • Predmet leasingu, resp. finančné zdroje na Váš podnikateľský zámer získate oveľa rýchlejšie ako pri vybavovaní úveru
  • Využitím leasingového financovania dosiahnete daňovú úsporu, aká pri financovaní úverom nie je možná
  • Zabezpečujeme dokonalý právny servis celého procesu od prípravy až po realizáciu leasingovej zmluvy „na mieru” jednotlivým klientom
  • Dobu trvania leasingu flexibilne prispôsobí podľa požiadaviek nájomcu, od 36 mesiacov pri automobiloch až do 144 mesiacov pri nehnuteľnostiach
  • Ponúkame výhodné poistenie vďaka exkluzívnym zmluvám s vybranými poisťovňami
  • Výšku vstupnej splátky prispôsobujeme aktuálnym možnostiam klienta v rozpätí od 10% do 50% obstarávacej ceny podľa typu predmetu leasingu
  • Poskytujeme možnosť výberu rovnomerných alebo nerovnomerných splátok, tzv. „zrýchleného leasingu”
  • Rozhodujúcim kritériom našej spolupráce s klientom je objektívna informovanosť o jeho aktuálnej podnikateľskej situácii, zodpovednosť v hospodárení a perspektíva ich podnikateľských zámerov